TISKOVÉ ZPRÁVY

7. února 2019

Prohlášení JDE k výsledkům čaje Pickwick a Zlatý šálek v dTestu

Společnost Jacobs Douwe Egberts (JDE) klade maximální důraz na dodržování vysokých standardů kvality i bezpečnosti všech svých produktů. Všechny naše výrobky musí dodržovat přísné normy, které vycházejí z mezinárodních zákonů a předpisů i nejnovějších vědeckých poznatků.


Zdraví a spokojenost našich spotřebitelů jsou pro nás tou největší prioritou. Proto jsme rádi, že dTest provádí nezávislé testování výrobků. Nejasně specifikovaná kritéria pro testování a následná interpretace vedou však často ke zmatení spotřebitelů.


dTest zařadil do testování čaje Pickwick Lesní ovoce a Zlatý šálek Lesní směs. Oba čaje byly v dTestu hodnoceny v několika kritériích, z nichž dTest vyhodnotil jako neuspokojivý obal obou produktů a pesticidy.


Obal produktů dTest hodnotil podle označovacího nařízení č. 1169/2011, jehož výklad do značné míry závisí na interpretaci. dTest tedy hodnotil pozitivně pouze ty výrobce, kteří zobrazili na obalu veškeré ingredience z obsahu. Na obalu čaje Pickwick Lesní ovoce a Zlatý šálek Lesní směs je zobrazeno ovoce, které je pro čaj chuťově dominantní. U všech graficky zobrazených složek je uvedeno v seznamu ingrediencí jejich procentuální zastoupení, což je plně v souladu s platnou legislativou a běžně používáno i jinými výrobci.


JDE tedy tímto prohlašuje, že čaje Pickwick a Zlatý šálek svým složením legislativně nepřekračují žádné platné dané normy a splňují veškeré požadavky bezpečnosti a kvality a jsou zdravotně nezávadné.


Vzhledem k faktu, že dTest blíže nespecifikoval, které pesticidy byly testovány, JDE není v tuto chvíli schopno poskytnout k tomuto přesné stanovisko. V závěrečné zprávě daného testu nejsou značky Pickwick a Zlatý šálek uvedeny jako problematické. Kromě toho legislativa nestanovuje limity pesticidů pro ovocné čaje ale pro jednotlivé suroviny, které čaj obsahuje, a limity se tak liší pro každou čajovou směs. dTest hodnotil obsah pesticidů jako neodpovídající u těch čajů, které alespoň dvakrát překročily mez stanovitelnosti, ale nikoliv maximální limity. Je třeba vzít v úvahu i technologický pokrok, kdy přístroje jsou schopny detekovat dříve nedetekovatelné pesticidy.

10. dubna 2017

Čaje Pickwick Ranní mění složení, spotřebitele zaujme rozmanitější chuť a příjemnější vůně

 

 

Praha, 10. dubna 2017 - Společnost JDE mění složení čajů Pickwick Ranní čaj, Ranní s citronem a Ranní Earl Grey. Vychází tak vstříc přáním svých spotřebitelů, jejichž preference společnost JDE dlouhdoobě sleduje.

 

 

V březnu jsme přistoupili u čaje Pickwick Ranní ke změně procentuálního zastoupení cejlonského čaje. Naše čaje Pickwick Ranní nadále obsahují čajovou směs s cejlonským čajem, který tvoří ve složení nadpoloviční většinu. Spolu s ním je do čajů Pickwick Ranní nově zahrnuta směs kvalitních čajů z Číny a Indie,“ říká Category Manager Tea CEU JDE Eva Dolejší  s tím, že díky čajům z různých zemí původu se společnosti JDE povedlo dosáhnout komplexnější směsi, která je chuťově pestřejší a zajímavější.  

 

 

Pro naši společnost jsou spotřebitelé vždy na prvním místě. Z toho důvodu jsme nechali nové složení čajů Pickwick Ranní ověřit v nezávislé laboratoři. Toto testování potvrdilo, že se jedná o kvalitní čajovou směs, která neobsahuje škodlivé látky. Nové čaje Pickwick Ranní navíc podle testů 30 odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dosahují příjemnější vůně s vyšší intenzitou, také se podařilo výrazně snížit intenzitu trpké a svíravé chuti,“ dodává Category Manager Tea CEU JDE Eva Dolejší s tím, že čaje Pickwick Ranní podle testů neobsahují nebezpečné pesticidy či alkaloidy.

 

 

Čaje Pickwick Ranní se do České republiky tradičně dovážejí z továrny v Nizozemsku. Jsou exkluzivními produkty pouze pro české a slovenské spotřebitele, které si našly pevné místo na trzích dvou středoevropských zemí.

 

 

Naši spotřebitelé jsou o změně složení čaje informováni prostřednictvím obalu svého oblíbeného produktu. „Našim zákazníkům jsme rovněž k dispozici na bezplatné zákaznické lince, která funguje PO-PÁ 8-17, na (telefonním čísle 800 401 701 nebo e-mailu customerservice.CZ@jdecoffee.com). Všem dotazům věnujeme mimořádnou péči,“ dodává Consumer Relations Manager CEU JDE Kristina Kindlová.