Ethical Tea Partnership

Společnost Pickwick se zavazuje k etickému zacházení s lidmi v našich čajových společenstvích a zároveň k ohleduplnosti k životnímu prostředí. Rádi bychom vás seznámili s tím, jak k tomu přispívá naše partnerství s organizací Ethical Tea Partnership.

 

Od produkce čajových lístků až po váš šálek čaje doma, společnost Pickwick chce přispět k pozitivním změnám, proto jsme jedním ze zakládajících členů organizace Ethical Tea Partnership (ETP).

 

Projekt „Zlepšení životů žen a dětí v čajových komunitách v Ásámu“

 

Ve spolupráci s UNICEF pracuje organizace Ethical Tea Partnership již několik let na zlepšení životních podmínek v čajových společenstvích. Partnerství mezi ETP a UNICEF zahájil v roce 2014 projekt v indickém Ásámu. Ústřední roli v tomto projektu hrají mladé dívky. Ve druhé fázi programu ETP spolupracuje s více než 200 čajovými plantážemi, což je čtvrtina všech čajových plantáží v Ásámu. Vzhledem k tomu, že jeho cílem je oslovit více než 150 000 dětí a mladých lidí, půjde o jeden z největších programů svého druhu v Ásámu.

Program "Zlepšení životů" se zabývá některými z nejzávažnějších problémů postihujících ženy a děti, včetně zdravotní péče, rozvoje a výživy dětí, vody, sanitace, hygieny, vzdělání a ochrany dětí.

 

Účast na programu Revitalizace Malawi Tea 2020 (Malawi Tea 2020)

 

Ethical Tea Partnership pomáhá s programem revitalizace Malawi Tea 2020, jehož cílem je mimo jiné zlepšit špatné životní podmínky v čajovém sektoru v Malawi. Společně s Čajovou asociací Malawi (TAML), Oxfam, IDH (Iniciativa pro udržitelný obchod) a GIZ (Německá rozvojová agentura) vytváří ETP v Malawi konkurenceschopný čajový průmysl, v němž pracovníci dostávají příjem, z něhož se dá vyžít, a v němž mohou růst drobní pěstitelé. Mnoho drobných pěstitelů, z nichž 65 % tvoří ženy, například zlepšilo své zemědělské a obchodní dovednosti. Kromě toho bylo založeno 45 školek a vysazeno více než 540 000 nových čajových rostlin, které dobře odolávají suchu.